Wanneer en hoelang mag je lid zijn van de mr?

door

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de mr. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Zittingsduur

In de wet staat de zittingsduur van een mr-lid niet beschreven. Het schoolbestuur of schoolleider -afhankelijk van wie de gesprekspartner is – en de mr bepalen dit in onderling overleg. De afgesproken zittingsduur wordt altijd opgenomen in het medezeggenschapsreglement (art. 24 lid 1 onder d Wms).

Verplichte band

Voor het lidmaatschap van de (g)mr geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of docent. Zonder band met de school is het niet namelijk niet mogelijk om de eigen achterban te vertegenwoordigen. Het lidmaatschap van een (g) mr stopt automatisch als:

 • een leerling in de (g)mr de school verlaat
 • een (g)mr-ouder niet langer een kind op de school of scholen heeft
 • een personeelslid niet meer is verbonden aan de school

Het maakt niet uit of je de afgesproken zittingstermijn kunt ‘uitzitten’. Voorbeeld: met een kind in groep 8 of als havist in het examenjaar kun je je gewoon verkiesbaar stellen voor de (g)mr. De kans dat leerlingen of ouders jou kiezen als vertegenwoordiger is daardoor waarschijnlijk wel kleiner. Hierdoor komt er ook tussendoor een plek in de (g)mr vrij.

Verbod op lidmaatschap

Het komt voor dat er wel een band met de school is, maar dat die band niet is te verenigen met het lidmaatschap voor de medezeggenschap. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • de mensen die het schoolbestuur vormen
 • personeel dat namens het schoolbestuur gesprekspartner is voor de mr

Herkiesbaar

Leerling, ouders en personeelsleden kunnen zich -naast de uitzonderingen- altijd verkiesbaar stellen. Zittende mr-leden zijn dan ook herkiesbaar, mits zij zich verkiesbaar stellen. De leden van de gmr zijn ook herkiesbaar, maar zij worden gekozen door de leden van de mr-en.

meer informatie

Lees ook

Wat staat er in het medezeggenschapsreglement?

In het medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de mr. Dit reglement is verplicht. De mr stemt inmet het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.

Lees verder

Verkiezingen voor de mr

De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de mr zelf vastgelegd. 

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Thema’s

 • Financiën
 • Fusie en sluiting
 • Medezeggenschap mbo
 • Onderwijsinhoud
 • Passend onderwijs
 • Personeel
 • Pesten, welzijn & veiligheid
 • Privacy en leerlinggegevens
 • Schoolorganisatie

Volg ons op

© 2018          Disclaimer          Colofon

Share This