Waar let je als mr op bij het vaststellen van de schoolgids?

door

De schoolgids maakt onderdeel uit van het schoolbeleid en vormt een belangrijke houvast voor ouders. De ouders (en leerlingen) in de mr hebben instemmingsrecht op de vaststelling van de schoolgids.

Informatiegids of houvast?

Aan het begin van het schooljaar brengt de school een schoolgids uit. De schoolgids biedt naast praktische informatie ook houvast voor ouders en scholieren: hoe ziet het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uit? De overheid vond sommige onderwerpen voor de schoolgids zo belangrijk, dat deze in de wet zijn opgenomen. Bovendien geldt dat na vaststelling de schoolgids gedurende het schooljaar niet zomaar gewijzigd kan worden. Dat zou anders betekenen dat de rechten en plichten van ouders en scholieren worden aangepast, terwijl het schooljaar al is begonnen. 

Verzameling schoolbeleid

De mr wordt altijd betrokken bij nieuw schoolbeleid. De schoolgids is eigenlijk een soort verzameling van alle beleidsstukken waar de mr over meepraat. Nieuwe plannen worden eerst vastgesteld, voordat de schoolgids vastgesteld kan worden. Voorbeeld: als school de schooltijden wil wijzigen, dan moet de mr daar eerst over meepraten en de ouders raadplegen. Daarna kunnen pas de schooltijden in de schoolgids vastgesteld worden.

Geen instemming, geen schoolgids

De mr heeft verschillende taken en bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Naast hun rol bij specifieke onderwerpen hebben ouders en leerlingen inspraak bij de vaststelling van de schoolgids via een instemmingsrecht (art. 13 lid 1 onder g Wms). Voor de mr is het belangrijk om de schoolgids goed te controleren op vormgeving en inhoud. Bij de vormgeving is het goed om te kijken of informatie in de schoolgids toegankelijk is geschreven en de schoolgids uitnodigt om gelezen te worden. Daarnaast is dit ook een goed moment om te controleren of alle informatie wel juist is of nog aandacht vraagt.

Rol van de mr

Ouders die vragen hebben over de schoolgids kunnen altijd de mr raadplegen. Naast een verduidelijking van de tekst of een correctie van een spelfout in de schoolgids kan dit betekenen dat het beleid ook moet worden aangepast. Deze rol moet niet te licht worden opgevat. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld, maar de schoolgids is eigenlijk nooit ‘af’. Verbetering is ieder jaar mogelijk. Naast individuele signalen van ouders kan de mr ook klachten van ouders of personeel gebruiken. De mr ontvangt altijd de adviezen van de klachtencommissie, mits deze klachten gegrond zijn verklaard.

tip

Houd als mr gedurende het schooljaar een lijstje bij met aandachtspunten voor de schoolgids. Schrijf eventueel de aandachtspunten in de papieren versie van de schoolgids, zodat deze punten niet worden vergeten.

Lees ook

Heeft de mr inspraak op de klachtenregeling van de school?

De mr stemt in met een nieuwe klachtenregeling én iedere wijziging. Een klachtenregeling is verplicht. De mr praat dan ook altijd mee over dit onderwerp.

Lees verder

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This