Waar let je als mr op bij het bespreken van het privacyreglement?

door

In het privacyreglement worden de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen beschreven. Een privacyreglement is niet verplicht, maar wel aan te raden. Als er een privacyreglement wordt vastgesteld, dan heeft de mr instemmingsrecht op dit document.

Privacyreglement

In het privacyreglement worden spelregels voor verwerking en bescherming van privacygegevens vastgelegd. Ouders ontlenen hier dan ook rechten aan. Een privacyreglement wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de mr (art. 13 lid 1 onder i). Als het schoolbestuur een privacyreglement opstelt voor alle scholen, dan moet de gmr instemmen met dit reglement.

Tips voor het bespreken

De mr kan bij de bespreking van het conceptprivacyreglement vragen stellen over de inhoud en zelf verbetervoorstellen doen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: 

  • welke aandacht is er voor het gebruik van sociale media in de klas?
  • wat wordt op papier en wat wordt digitaal bijgehouden?
  • welke gegevens worden bewaard op school?
  • welke informatie deelt de school met derde partijen? Zoals bijvoorbeeld de middelbare school, het samenwerkingsverband of de leverancier van schoolmateriaal en leermiddelen.
  • hoe gaat de school om met een datalek?
  • hoe worden leerresultaten van leerlingen beschermd?
  • wat zijn de bewaartermijnen voor (de onderdelen van) het leerlingdossier?

meer informatie

Lees ook

Waar let je als mr op bij het vaststellen van de schoolgids?

De schoolgids maakt onderdeel uit van het schoolbeleid en vormt een belangrijke houvast voor ouders. Controleer naast vormgeving en inhoud ook of de informatie in de schoolgids wel correct is.

Lees verder

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This