Verkiezingen voor de mr

door

Alle ouders van de school kiezen welke ouders lid worden van de mr. Tijdens verkiezingen mogen alle ouders stemmen. De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de mr zelf vastgelegd.

Stem uitbrengen

De mr bestaat uit verschillende geledingen: ouders (en leerlingen) en personeel (art. 3 lid 3 Wms). Ouders kiezen door verkiezingen de vertegenwoordiger van ouders in de mr. Alle ouders mogen een stem uitbrengen op verkiesbare ouders. Personeelsleden doen dat voor verkiesbare personeelsleden. In het voortgezet onderwijs brengen leerlingen een stem uit op verkiesbare leerlingen. Een stem wordt altijd schriftelijk en in het geheim uitgebracht (art. 3 lid 10 Wms).

Verkiesbaar stellen

Iedere ouder mag zich verkiesbaar stellen voor de mr, zolang een kind is ingeschreven op de school. Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen zich verkiesbaar stellen, mits zij ingeschreven zijn bij de school. Personeel mag zich verkiesbaar stellen zolang zij in dienst zijn.

Medezeggenschapsreglement

Het is verplicht om de spelregels voor de verkiezingen op te nemen in het medezeggenschapsreglement (art. 24 Wms). Het is wettelijk verplicht om een passage in het reglement op te nemen over de verkiezingen. In het reglement is ruimte om medezeggenschap verder vorm te geven. Dit geldt zowel voor de mr als de gmr (art. 23 lid 1 Wms).

Zittingsduur

Er is geen standaard zittingsduur voor de mr. Het is wél verplicht om de afgesproken termijn in het medezeggenschapsreglement vast te leggen (art. 24 lid 1 onder d Wms).. Niet altijd worden alle beschikbare plekken in de mr gevuld. Soms stopt een lid van de mr halverwege de zittingsduur. Er hoeven dan niet gelijk nieuwe verkiezingen plaats te vinden. Ook hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt in het reglement van de mr.

Herkiesbaar

In de wet staat niets beschreven over herkiesbaarheid of een beperking daarvan. In principe mag een lid van de mr worden herkozen, mits hij of zij voldoet aan de eisen van verkiesbaarheid. De Ondernemingskamer heeft zich in 2017 uitgesproken over het beperken van het aantal zittingsperiodes bij reglement. Volgens de Ondernemingskamer is dit toegestaan, omdat dit bij wet niet is uitgesloten. Bovendien gaat de mr zelf over het eigen reglement.

Organiseren van verkiezingen

Er is geen standaardmodel voor het organiseren van verkiezingen. De mr beslist zelf over de vormgeving van de verkiezingen. Veel mr-en hanteren bij verkiezingen een kandidatenlijst waarop staat wie verkiesbaar is en wat hun toekomstplannen zijn voor de school. 

Kiezen van gmr-leden

Ook voor toekomstig gmr-leden geldt dat er een band moet zijn met de school om lid te kunnen worden de gmr. De zittingstermijn van de gmr staat beschreven in het reglement van de gmr. De leden van de gmr worden gekozen door de mr-en van de aangesloten scholen (art. 4 lid 3 Wms).

tip

Zorg dat het uitbrengen van een stem eenvoudig is en weinig tijd kost. Bijvoorbeeld door ouders een papieren stemkaart mee te geven die zij thuis al kunnen invullen en in een herkenbare stembus op school kunnen stoppen.

Lees ook

Wanneer en hoelang mag je lid zijn van de mr?

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de mr. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Lees verder

Wat staat er in het medezeggenschapsreglement?

In het medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de mr. Dit reglement is verplicht. De mr stemt inmet het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Thema’s

  • Financiën
  • Fusie en sluiting
  • Medezeggenschap mbo
  • Onderwijsinhoud
  • Passend onderwijs
  • Personeel
  • Pesten, welzijn & veiligheid
  • Privacy en leerlinggegevens
  • Schoolorganisatie

Volg ons op

© 2019          Disclaimer          Colofon

Share This