Praat de mr mee over sponsoring van de school door bedrijven?

door

Scholen zijn niet uit op het maken van winst. Sterker nog: scholen zijn afhankelijk van subsidie. Naast de vrijwillige bijdragen mogen scholen ook financiële en materiële bijdragen ontvangen. De mr heeft instemmingsrecht op iedere beslissing waarbij een bijdrage van buiten wordt aanvaard. 

Bijdragen in geld of materiaal

Bij aanvaarding van bijdragen gaat het vaak om een bijdrage waarvoor de school een tegenprestatie levert die zichtbaar is tijdens een schoolactiviteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruik van de producten van de donerende leverancier, vermelding van de sponsor in de schoolkrant of het vermelden van leveranciers van speeltoestellen op het schoolplein. In deze gevallen gaat het om het leveren van een tegenprestatie waarbij leerlingen worden geconfronteerd met de naam van een sponsor.

Wettelijke voorwaarden

Sponsoring op school moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Zo mag sponsoring uitsluitend met instemming van de mr worden aanvaard (art. 10 lid 1 onder f Wms). Daarnaast moet het sponsorbeleid in het schoolplan en in de schoolgids worden vermeld. Ook moet voor ouders duidelijk zijn dat zij over de sponsoring een klacht kunnen indienen via de klachtenregeling van de school.  

Rol van de mr

Alles wat te maken heeft met sponsoring wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de mr Deze kan bijvoorbeeld controleren of de school niet te afhankelijk is van een sponsor of dat de sponsor te zichtbaar is binnen de school. Daarnaast heeft de mr een rol bij de vaststelling van de schoolgids waarbij informatieverschaffing over sponsorbeleid een belangrijk onderdeel is. Tip: ouders kunnen altijd een klacht indienen over sponsoring van de school. Gebruik deze signalen van ouders op het moment dat sponsorbeleid wordt vastgesteld. 

meer informatie

Lees ook

Hoe kan je als mr meepraten over de financiën?

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school moet je als mr kunnen beschikken over financiële stukken. De mr ontvangt deze stukken in principe ieder jaar zonder daarom hoeven te vragen.

Lees verder

Wat is de rol van de mr bij schoolkosten en ouderbijdrage?

Voor sommige schoolkosten mag de school een bijdrage vragen vanouders, omdat de school hier geen subsidie voor krijgt. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Als mr praat je altijd mee over de schoolkosten.

Lees verder

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This