Mogen voogden en verzorgers van leerlingen ook in de mr zitten?

door | 11 januari 2019

Kiesjouwmr beantwoordt iedere week een mr-vraag uit de praktijk. Deze week: ‘Mogen voogden en verzorgers van leerlingen ook in de mr zitting nemen?’ Kiesjouwmr legt uit.

Ouders

Op verschillende plaatsen in de Wms wordt gesproken over ‘ouders’. Bijvoorbeeld de verplichting om ouders te raadplegen bij een aantal  voorgenomen besluiten (art. 15 lid 3 Wms). Ander voorbeeld is dat de leden van de mr worden gekozen uit én door ouders (art. 3 lid 3 onder b Wms).

Oók voogden en verzorgers

Bij de begripsbepalingen in de Wms staat uitgelegd dat onder ‘ouders’ wordt verstaan ‘ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen’ (art. 1 onder g Wms). Hieruit kan worden afgeleid dat voogden en verzorgers van leerlingen net als ouders medezeggenschap hebben op de school waar de leerling staat ingeschreven. Voor voogden en verzorgers geldt dan ook stemrecht bij verkiezingen. Voogden en ouders van leerlingen mogen zich verkiesbaar stellen voor de mr, gmr of opr en zij moeten in staat gesteld worden hun mening te geven bij een ouderraadpleging.

Opa’s, oma’s, broers en zussen

Het komt voor dat naast ouders ook andere familieleden een grote rol spelen in de opvoeding van een kind. De wet voorziet alleen niet in medezeggenschap voor familieleden zoals opa’s, oma’s, ooms, tantes, broers en zussen. Uitzondering hierop is als een familielid bijvoorbeeld is aangemerkt als voogd. In dat geval is er wél medezeggenschap voor dat specifieke familielid.

meer informatie

Meer info over voogdijschap is te vinden op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Voogdij

Lees ook

Wanneer en hoelang mag je lid zijn van de mr?

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de mr. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Lees verder

Verkiezingen voor de mr

De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de mr zelf vastgelegd.

Lees verder

Wanneer is de ouderraadpleging verplicht?

Het raadplegen van ouders is soms verplicht. Bijvoorbeeld bij overdracht van de school, fusie, sluiting en het wijzigen van de schooltijden.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This