Mag ik in de ouderraad én de mr zitten?

door | 16 februari 2019

Kiesjouwmr beantwoordt regelmatig een mr-vraag uit de praktijk. Deze week: ‘Mag ik in de ouderraad én de mr zitten?’ Kiesjouwmr legt uit.

Lid van de mr

 De regelgeving voor de medezeggenschap op school staat beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Volgens de Wms kunnen alle ouders en personeelsleden (en ook scholieren in het middelbaar onderwijs) zich verkiesbaar stellen voor de mr. 

Ouderraad

De positie van de ouderraad is niet vastgelegd in de wet. Een ouderraad is dan ook niet verplicht. Op veel basisscholen is er vaak wél een ouderraad. Deze raad heeft een eigen reglement. In het reglement staat beschreven waar de ouderraad zich mee bezighoudt. Soms neemt de ouderraad taken over van de mr. Dit is toegestaan. Dit is vastgelegd in het reglementen van de ouderraad en en de mr.

Lid mr én ouderraad, toegestaan

De leden van de mr worden gekozen uit én door ouders (art. 3 lid 3 onder b Wms). Het lidmaatschap van de ouderraad heeft geen wettelijke basis. Het dubbellidmaatschap is ook niet bij wet beperkt. Een ouder mag dan ook lid zijn van zowel de ouderraad als de mr. 

Ervaringen kiesjouwmr met dubbellidmaatschap 

Het komt in praktijk voor dat een ouder lid is van de ouderraad én de mr. Sommige ouders zijn lid van de mr en de gmr. Dat mag ook. Het kan voordelen hebben om op verschillende manieren betrokken te zijn bij schoolbeleid. Als ouderraad weet je wat er speelt bij de mr en andersom. Andere manieren om te weten wat er speelt bij elkaar is door de notulen of actielijstjes van elkaars vergaderingen  te delen. Daarnaast kan je af en toe met elkaar overleggen. Op sommige scholen stemt de mr met de ouderraad de agenda van de eigen mr-vergadering af met de ouderraad. 

meer informatie

Lees ook

Wanneer en hoelang mag je lid zijn van de mr?

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de mr. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This