Wat is de rol van de mr bij de aanstelling van een nieuwe schoolleider?

door

De mr adviseert over de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding. De mr is in de meeste gevallen betrokken bij de sollicitatieprocedure, maar dit is niet verplicht.

Taken van de mr

De mr heeft een rol bij de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding. De mr heeft  een adviesrecht bij de volgende zaken:

  • vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school (art. 11 lid 1 onder g Wms)
  • aanstelling en ontslag van de schoolleiding (art. 11 lid 1 onder h Wms)
  • vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding en wijziging van het managementstatuut (art. 11 lid 1 onder i Wms)

De mr moet voldoende tijd krijgen om een goed advies te kunnen geven. Onder het advies valt ook het profiel waaraan een kandidaat moet voldoen of hoe de sollicitatieprocedure verloopt.

Sollicitatiecommissie

Op scholen worden steeds vaker ouders in de mr betrokken bij de sollicitatieprocedure. Ouders die bijvoorbeeld in de sollicitatiecommissie zitting nemen, omdat zij in hun dagelijks werk zich bezighouden met personeelszaken. De mr kan dit ook zelf als voorstel indienen.

Eerst advies, daarna aanstelling

Een schoolleider is ook werkgever. Vaak probeert een schoolleider zoveel mogelijk leerkrachten te behouden en eventueel in te zetten bij een andere aangesloten school van het schoolbestuur. Hierover zijn vaak afspraken gemaakt in het mobiliteitsplan van het schoolbestuur. Dit neemt niet weg dat zonder advies van de mr er geen nieuw directielid kan worden aangesteld. 

Interim-directeur, maar ook adjunct

De wet maakt bij de term ‘aanstelling’ geen onderscheid tussen interim-directeur, directeur met vaste aanstelling of een andere lid van de schoolleiding (zoals bijvoorbeeld een adjunct). Als een leerkracht, die al op school werkt, solliciteert voor de functie van adjunct, locatieleider of directeur dan verloopt dat ook via de medezeggenschap.

meer informatie

Lees ook

Waar let je als mr en gmr op bij het formatieplan?

In het formatieplan wordt de inzet en omvang van onderwijspersoneel beschreven. Het formatieplan wordt geschreven voor het aankomende schooljaar en dit gebeurt elk schooljaar opnieuw. 

Lees verder

Wat is het adviesrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen, zodat het advies van de (g)mr onderdeel is van de besluitvorming.  De adviesrechten staan vermeld in art. 11 lid 1 en art 11a Wms.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This