Is het gebruik van een jaarplanning verplicht?

door

In een jaarplanning staat welke onderwerpen op welk moment op de agenda staan. Veel onderwerpen komen elk jaar terug. Een jaarplanning is niet verplicht, maar geeft wel overzicht en houvast gedurende het schooljaar.

Niet verplicht, wél handig

Een jaarplanning voor de mr is niet verplicht. U moet het vooral zien als een hulpmiddel. Het is handig om een overzicht van te bespreken onderwerpen in een planning of rooster op te nemen. Bovendien weet de bestuurder (of diens afgevaardigde) wanneer jullie een onderwerp willen bespreken, zodat hij of zij dit onderwerp moet voorbereiden. 

Zelf een jaarplanning maken

Begin met de jaarlijks terugkerende onderwerpen. Zoals het formatieplan, de schoolgids en de vrijwillige ouderbijdrage. Daarna is het goed om te bepalen waar de focus van dit jaar ligt. Willen jullie eens goed kijken naar de beschikbare informatie voor ouders, wordt het schoolplan dit jaar herzien of maken jullie werk van nieuwe schooltijden? Plan daar dan meerdere vergaderingen ruimte voor in. Zorg tot slot voor voldoende ruimte om onvoorziene situaties en plannen te bespreken. Wordt dat teveel? Spreek dan af in die gevallen een extra vergadering in te plannen.

Lastige onderwerpen

Neem de tijd voor lastige onderwerpen. Verspreid deze onderwerpen over het schooljaar, mits dit mogelijk is. Spreek met elkaar af wanneer onderwerpen worden besproken en hoe je die wilt behandelen. Is een onderwerp alleen ter informatie of ook ter bespreking? Is een onderwerp voor de mr erg belangrijk? Laat dat onderwerp meerdere vergaderingen terugkomen. De eerste keer ter verkenning en daarna besluitvormend. Een minder belangrijk of jaarlijks terugkerend onderwerp kan je sneller behandelen en misschien meteen als besluit op de agenda plaatsen. Maak keuzes over waar je als mr veel tijd in wilt steken en waar minder. 

Te volle agenda?

Sommige onderwerpen vergen veel tijd om te bespreken. Het is dan ook verstandig om dit goed voor te bereiden en je als mr af te vragen wanneer iets wordt besproken én wanneer iets afgerond moet zijn. Ouders & Onderwijs hoort vaker dat een lastig onderwerp wordt uitgesteld vanwege een bomvolle agenda. Het agendapunt verschuift dan al snel naar de volgende vergadering. Dat wordt over een maand weer alles opnieuw voorbereiden! Wees realistisch en breng vooral in kaart wat er allemaal besproken moet worden gedurende het schooljaar. Met een jaarplanning kan je hier vooraf al rekening mee houden.

meer informatie

Lees ook

Verkiezingen voor de mr

De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de mr zelf vastgelegd. 

Lees verder

Wat staat er in het medezeggenschapsreglement?

In het medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de mr. Dit reglement is verplicht. De mr stemt inmet het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Thema’s

  • Financiën
  • Fusie en sluiting
  • Medezeggenschap mbo
  • Onderwijsinhoud
  • Passend onderwijs
  • Personeel
  • Pesten, welzijn & veiligheid
  • Privacy en leerlinggegevens
  • Schoolorganisatie

Volg ons op

© 2019          Disclaimer          Colofon

Share This