Heeft de mr recht op ondersteuning of faciliteiten?

door

De mr heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling. Spreek samen af welke activiteiten de mr verwacht te organiseren en welke kosten dit met zich meebrengt.

Recht op ondersteuning

Waar wordt gewerkt, daar worden kosten gemaakt. De medezeggenschap op school heeft dan ook recht op ondersteuning. Daarbij gaat het om het gebruik van aanwezige voorzieningen op de school of scholen, maar ook om noodzakelijke kosten die gemaakt worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • gebruik van vergaderruimte
 • gebruik van kopieerapparaat
 • scholingskosten
 • kosten voor inhuren van deskundigen 

Regeling in medezeggenschapsstatuut

Voor deze noodzakelijke kosten treft het schoolbestuur een regeling. In deze faciliteitenregeling worden de kostenposten beschreven. Deze regeling is onderdeel van het medezeggenschapsstatuut. Naast de faciliteitenregeling worden ook onverwachte kosten, die op dat moment noodzakelijk worden geacht, door de school betaald.

Noodzakelijke kosten

De mr, gmr, afzonderlijke geledingen en ook andere raden bepalen zelf welke voorzieningen worden gebruikt en welke kosten worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de situatie en welke onderwerpen aandacht vragen. De kosten moeten wel redelijk zijn en in verhouding staan tot het onderwerp en de eigen situatie. Bijvoorbeeld:

 • de ouders in de mr die posters willen laten drukken om de mr-verkiezingen te promoten
 • een mr van een school met dalende leerlingenaantallen die een deskundige uitnodigt om een samenwerking of fusie met andere scholen te onderzoeken
 • een gmr van een grote scholenkoepel met administratieve ondersteuning, zoals een ambtelijk secretaris of een professionele notulist

Maak een activiteitenplan

Maak voorafgaand aan het schooljaar een activiteitenplan met de bijbehorende kosten. Neem bijvoorbeeld scholingskosten, kosten voor communicatie en kopieerkosten op in het activiteitenplan. Komen er mr-verkiezingen aan in het volgende schooljaar? Neem de verkiezingen dan ook op als kostenpost. Je kan als mr gedurende het schooljaar altijd afwijken van het activiteitenplan. Het is niet zo dat de mr geen deskundige mag inschakelen als daardoor het afgesproken budget wordt overschreden. Wel moet het bevoegd gezag in kennis worden gesteld voor er kosten worden gemaakt en moet het bevoegd gezag toestemmen met het dragen van die kosten.

Ondersteuning voor zichtbaarheid

Ondersteuning en voorzieningen worden vaak ingezet voor vergaderen en scholing. De mr kan daarnaast vragen om faciliteiten om zichtbaarder te zijn voor ouders. Bijvoorbeeld een eigen email-adres of een eigen pagina op de website van de school om het verslag van de vergaderingen te plaatsen. De mr bepaalt altijd zelf welke faciliteiten nodig zijn.

Faciliteiten ouders

Het is ook mogelijk om ouders in de mr een vergoeding te geven voor hun medezeggenschapswerk. Dat kan een vergoeding per bijgewoonde vergadering of een vast jaarbedrag zijn (bijvoorbeeld via de vrijwilligersvergoeding). Verder is het denkbaar dat gemaakte onkosten worden vergoed. Ouders en personeelsleden maken hoe dan ook niet zelf kosten voor mr-activiteiten.

meer informatie

Lees ook

Wat staat er in het medezeggenschapsstatuut?

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. De gmr stemt in met dit statuut

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Thema’s

 • Financiën
 • Fusie en sluiting
 • Medezeggenschap mbo
 • Onderwijsinhoud
 • Passend onderwijs
 • Personeel
 • Pesten, welzijn & veiligheid
 • Privacy en leerlinggegevens
 • Schoolorganisatie

Volg ons op

© 2018          Disclaimer          Colofon

Share This