Heeft de mr inspraak bij een nevenvestiging of verhuizing van de school?

door

De mr adviseert bij een verplaatsing tot dislocatie. Ook is er een adviesrecht bij beëindiging of inkrimping van de school, en een instemmingsrecht over het plan daarbij. Er is een instemmingsrecht bij een verzelfstandiging van de nevenvestiging. Als alleen de werkzaamheden verplaatsen heeft de mr een adviesrecht.

Nevenvestiging of dislocatie

Scholen kunnen een nevenvestiging of dislocatie hebben. Sommige scholen kiezen ervoor om verschillende niveaus aan te bieden. Een breder aanbod maakt de organisatie van een school minder kwetsbaar. Hierdoor zijn leerkrachten bijvoorbeeld inzetbaar op meerdere scholen en kunnen slimme oplossingen voor ruimtegebrek groter aangepakt worden. De leerlingen hebben hier ook profijt van: bijvoorbeeld door schakelklassen en makkelijker opstromen. Nevenvestigingen komen in de praktijk dan ook veel voor in de vorm van scholengemeenschappen met verschillende locaties.

Taak van de medezeggenschap

De mr heeft een taak bij het beoordelen van de plannen rondom een nevenvestiging of dislocatie. Zij kunnen daarmee invloed uitoefenen op de plannen van het schoolbestuur. Mogelijke rol van de mr:

Verplaatsing van werkzaamheden 

Verhuizing van een deel van de school is in de kern een huisvestingskwestie. Een verhuizing van de school of het innemen van een nieuw schoolgebouw leidt niet gelijk tot een nieuwe nevenvestiging. Een nieuwe locatie valt onder verplaatsing van werkzaamheden. Het gaat om de organisatie van de school. De oudergeleding van de mr heeft in dat geval geen instemmingsrecht op de het waarin de gevolgen staan beschreven, maar zij moet wel advies geven.

meer informatie

Lees ook

Heeft de mr inspraak bij een sluiting of fusie van de school?

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Een fusie kan leiden tot een grotere scholengemeenschap die minder kwetsbaar is. De mr wordt altijd betrokken bij  plannen voor een fusie of sluiting.

Lees verder

Wat is het adviesrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen, zodat het advies van de (g)mr onderdeel is van de besluitvorming.  De adviesrechten staan vermeld in art. 11 lid 1 en art 11a Wms.

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This