Heeft de mr recht op ondersteuning of faciliteiten?

De mr heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling. Spreek samen af welke activiteiten de mr verwacht te...

Wat staat er in het medezeggenschapsreglement?

In het medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de mr. Dit reglement is verplicht. De mr stemt inmet het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken. Inhoud medezeggenschapsreglement Het...

Wat staat er in het medezeggenschapsstatuut?

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. De gmr stemt in met het medezeggenschapsstatuut. Inhoud medezeggenschapsstatuut In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij...