Wat is het adviesrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen.  Voorgenomen besluit, eerst ter advies voorleggen Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen, zodat het advies van de (g)mr onderdeel is van de...

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen.  Voorgenomen besluit, eerst instemming Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt...

Informatierecht van de mr

De Wms kent een initiatiefrecht toe aan de medezeggenschap.  Stukken op tijd De Wms kent een informatierecht toe aan de mr en gmr. De medezeggenschap heeft, al dan niet gevraagd, recht op tijdige informatieverschaffing voorde vervulling van mr-taken (art. 8 Wms). meer...

Wat is het initiatiefrecht?

De Wms kent een initiatiefrecht toe aan de medezeggenschap.  Eigen initiatief Het is mogelijk om alle aangelegen die de school treffen te bespreken en zelf een voorstel te doen aan het bestuur of een standpunt in te nemen ten aanzien van een voorstel van het bestuur...

Wanneer en hoelang mag je lid zijn van de mr?

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de mr. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is. Zittingsduur In de wet staat de zittingsduur van een mr-lid niet beschreven. Het schoolbestuur of schoolleider -afhankelijk...
Verkiezingen voor de mr

Verkiezingen voor de mr

Alle ouders van de school kiezen welke ouders lid worden van de mr. Tijdens verkiezingen mogen alle ouders stemmen. De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de mr zelf vastgelegd. Stem uitbrengen De mr bestaat uit...