Wanneer en hoelang mag je lid zijn van de mr?

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de mr. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is. Zittingsduur In de wet staat de zittingsduur van een mr-lid niet beschreven. Het schoolbestuur of schoolleider -afhankelijk...

Heeft de mr recht op ondersteuning of faciliteiten?

De mr heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling. Spreek samen af welke activiteiten de mr verwacht te...