Wat is het adviesrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen.  Voorgenomen besluit, eerst ter advies voorleggen Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen, zodat het advies van de (g)mr onderdeel is van de...

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen.  Voorgenomen besluit, eerst instemming Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt...

Informatierecht van de mr

De Wms kent een initiatiefrecht toe aan de medezeggenschap.  Stukken op tijd De Wms kent een informatierecht toe aan de mr en gmr. De medezeggenschap heeft, al dan niet gevraagd, recht op tijdige informatieverschaffing voorde vervulling van mr-taken (art. 8 Wms). meer...

Wat is het initiatiefrecht?

De Wms kent een initiatiefrecht toe aan de medezeggenschap.  Eigen initiatief Het is mogelijk om alle aangelegen die de school treffen te bespreken en zelf een voorstel te doen aan het bestuur of een standpunt in te nemen ten aanzien van een voorstel van het bestuur...
Mag ik in de ouderraad én de mr zitten?

Mag ik in de ouderraad én de mr zitten?

Kiesjouwmr beantwoordt regelmatig een mr-vraag uit de praktijk. Deze week: ‘Mag ik in de ouderraad én de mr zitten?’ Kiesjouwmr legt uit. Lid van de mr  De regelgeving voor de medezeggenschap op school staat beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms)....